Aktualności

Przekształcenia wieczystego użytkowania - stan na kwiecień 2023

Aktualnie przekształcone zostały wszystkie nieruchomości zarządzane przez SBM Merkury zabudowane budynkami mieszkalnymi tj. 

- Dembego 3 i 3A/ Zaruby 6 i 6A,

- Gościeradowska 13,

- KEN 21,

- Piotra Skargi 11,

- Polnej Róży 1

- Polnej Róży 2/4,

- Wrzeciono 47B.

Ponadto w przypadku wszystkich nieruchomości w części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (lokale mieszkalne i miejsca postojowe) spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem o spłatę jednorazową z bonifikatą 98% i otrzymała dokumenty potwierdzające uzyskanie przedmiotowej bonifikaty.

Nie podlegają przekształceniu na dzień dzisiejszy działki wykorzystywane na inne na cele tj. parking naziemny przy ul. Piotra Skargi 11 i działka wydzielona pod ulicę Na Przyzbie (Polnej Róży 1).