Aktualności

Dembego 8 i Dembego 8A - informacja nt wyników ankiety dotyczącej ochrony budynku

Wynik  ankiety  dotyczącej ochrony  budynku Dembego 8

-Liczba Lokali                       -75

- Liczba oddanych  ankiet      -31

- Liczba ankiet  oddanych z głosem za utrzymaniem dotychczasowej ochrony z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia proporcjonalnie do wzrostu płacy  minimalnej   -  22

- Liczba  ankiet  oddanych z głosem za likwidacją ochrony fizycznej wraz z wykonaniem modernizacji systemu monitoringu w celu poprawy jego jakości - 9

Ochrona pozostaje  na dotychczasowych zasadach.


 

Wynik  ankiety  dotyczącej ochrony  budynku Dembego 8A

-Liczba Lokali                       - 47

- Liczba oddanych  ankiet      - 22

- Liczba ankiet  oddanych z głosem za utrzymaniem dotychczasowej ochrony z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej   -  11

- Liczba  ankiet  oddanych z głosem za likwidacją ochrony fizycznej - 11

Ochrona pozostaje  na dotychczasowych zasadach.