Aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „MERKURY”

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej 7–letni staż pracy i minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,

3) znajomość prawa spółdzielczego, gospodarki nieruchomościami  i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

4) umiejętność kierowania zespołem pracowników, współpraca z organami statutowymi spółdzielni oraz urzędami i podmiotami zewnętrznymi,

5) doświadczenie w pozyskiwaniu gruntów budowlanych i prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych.

Wymagane dokumenty:

- CV, zaświadczenie o niekaralności i dokumenty poświadczające staż pracy, kwalifikacje wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Ww. dokumenty prosimy składać do dnia 04.12.2023 r., do godziny 1500 w siedzibie SBM „Merkury”,
Al. KEN 24, 02-797 Warszawa,  w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem  z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu”.

Odpowiedź na petycję w sprawie Planu zagospodarowania dla Kabat Południowych

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Urzędu m.st. Warszawy na petycję w sprawie Planu zagospodarowania dla Kabat Południowych

Informacja nt. uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2023 r. i 09.10.2023 r.

Petycja w sprawie uwzględnienia postulatów mieszkańców przy sporządzaniu Planu zagospodarowania dla Kabat Południowych

Szanowni Państwo.

W załączeniu przedstawiamy petycję w sprawie uwzględnienia oczekiwań i postulatów mieszkańców budynku przy ul. Polnej Róży 1 i Polnej Róży 2/4 w Warszawie w sprawie sporządzenia planu miejscowego dla Kabat Południowych.

Link do Petycji

Dembego 8 i Dembego 8A - informacja nt wyników ankiety dotyczącej ochrony budynku

Wynik  ankiety  dotyczącej ochrony  budynku Dembego 8

-Liczba Lokali                       -75

- Liczba oddanych  ankiet      -31

- Liczba ankiet  oddanych z głosem za utrzymaniem dotychczasowej ochrony z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia proporcjonalnie do wzrostu płacy  minimalnej   -  22

- Liczba  ankiet  oddanych z głosem za likwidacją ochrony fizycznej wraz z wykonaniem modernizacji systemu monitoringu w celu poprawy jego jakości - 9

Ochrona pozostaje  na dotychczasowych zasadach.


 

Wynik  ankiety  dotyczącej ochrony  budynku Dembego 8A

-Liczba Lokali                       - 47

- Liczba oddanych  ankiet      - 22

- Liczba ankiet  oddanych z głosem za utrzymaniem dotychczasowej ochrony z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej   -  11

- Liczba  ankiet  oddanych z głosem za likwidacją ochrony fizycznej - 11

Ochrona pozostaje  na dotychczasowych zasadach.

Przekształcenia wieczystego użytkowania - stan na kwiecień 2023

Aktualnie przekształcone zostały wszystkie nieruchomości zarządzane przez SBM Merkury zabudowane budynkami mieszkalnymi tj. 

- Dembego 3 i 3A/ Zaruby 6 i 6A,

- Gościeradowska 13,

- KEN 21,

- Piotra Skargi 11,

- Polnej Róży 1

- Polnej Róży 2/4,

- Wrzeciono 47B.

Ponadto w przypadku wszystkich nieruchomości w części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (lokale mieszkalne i miejsca postojowe) spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem o spłatę jednorazową z bonifikatą 98% i otrzymała dokumenty potwierdzające uzyskanie przedmiotowej bonifikaty.

Nie podlegają przekształceniu na dzień dzisiejszy działki wykorzystywane na inne na cele tj. parking naziemny przy ul. Piotra Skargi 11 i działka wydzielona pod ulicę Na Przyzbie (Polnej Róży 1).

Plan przedsięwzięć zabezpieczających budynki przed ponadnormatywnymi opadami

 1. AL. KEN 21

- wykonano:  przebudowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu, założono zawory zwrotne, uszczelniono dylatacje,  wykonano studzienkę odwadniającą w pomieszczeniu pod schodami;

-  wykonanie  izolacji ściany pod schodami zejścia z górnego patia na dolne patio.

2. Zoltana Balo 6 i 8

- założono zawory zwrotne przy odpływach zjazdów do garaży;

- przeprojektowanie i przebudowa w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów wjazdów do garaży;

- uszczelnienie kanalizacji deszczowej w obrębie garaży.

3. Al. KEN 20A

- przeprojektowanie i przebudowa geometrii wjazdów do garaży tak aby zapobiec  wlewaniu się

  wody z ulicy.

4. Polnej Róży 2/4

-  przeprojektowanie i przebudowa geometrii wjazdów do garaży tak aby zapobiec

   wlewaniu się wody z ulicy;

-  wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego w garażu;

-  wykonanie odwodnienia przy usługach wg opracowanego projektu.

5. Polnej Róży 1

-  uszczelnienie  nadproża wjazdu do garażu;

-  wykonanie dodatkowych 2 szt. wpustów nad garażem przy bramie wjazdowej KL.XIII;

-  wymiana odwodnienia liniowego przy bramach wjazdowych do garażu;

6. Dembego – Zaruby

- wykonanie odwodnienia pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku  Zaruby 6   zgodnie z rozwiązaniem  jakie zastosowano przy odwodnieniu pochylni  dla niepełnosprawnych  dla budynku Dembego 3;

7. Wańkowicza 7

- uszczelnienie w garażu:  przejścia rur przez ścianę zewnętrzną, dylatację obwodowej, zarysowań ścian zewnętrznych, rur kanalizacji deszczowej na kielichach;

8. Piotra Skargi 11

- przeprofilowanie wjazdu do garażu, zapobiegające wlewaniu się wody z ulicy;

- remont posadzki w garażu z wymianą jej odwodnienia.

 

Zarządzanie nieruchomościami

SBM Merkury oferuje usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomościami wspólnot i spółdzielni mieskzaniowych przy wykorzystaniu personelu SBM Merkury i firm wpółpracjących.
Szczegółowe informacje mozna uzysklać pod nr telefonu 22 641 09 01 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja w sprawie modułu E-usługi

Informujemy, że SBM Merkury wdrożyła moduł E-usługi umożliwiający podgląd stanu konta opłat eksploatacyjnych oraz dokumentów organów Spółdzielni publikowanych na stronie internetowej (dla członków SBM Merkury).
W związku z powyższym w biurze Spółdzielni przy Al. KEN 24 w Warszawie (Dział Członkowski, pokój nr 6) można odebrać login i hasło do ww. systemu.
Loginy i hasła będą wydawane wyłącznie właścicielom lokali po weryfikacji danych osobowych z dokumentem tożsamości.