Aktualności

Informacja nt Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SBM Merkury z dnia 26.09.2022 r.

Szanowni Państwo.

Zarząd SBM Merkury w załączeniu przekazuje informację nt uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków SBM "Merkury", które odbyło się w dniu 26.09.2022 r.

Informacja o podjętych uchwałach

Piotra Skargi - odmowa wydania warunków zabudowy dla terenu sąsiadującego

Informujemy uprzejmie, że  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją Nr 123/TAR/22 z dnia 16.09.2022r. odmawia ustalenia warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterach  wraz z garażem podziemnym oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na dz. Ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1 z obrębu 4-10-14 oraz (teren pod infrastrukturę) na cz. Dz. ew. nr 118/2, cz.122, cz.123/2, 118/6, 118/7 i 118/8 z obrębu 4-10-14 przy ul. Piotra Skargi w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Treść Decyzji nr 123/TAR/22

Zawieszenie postępowania o wydanie warunków zabudowy dla terenu przy ul. Polnej Róży - Aktualizacja sierpień 2022

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy skan Postanowienia nr 62/2022 Zarządu Dzielnicy Ursynów w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji planowanej na działkach ewid. nr 14 z obrębu 1-12-03 i 57/11 z obrębu 1-11-12 przy ul. Polnej Róży w Warszawie.

 

Skan Postanowienia w sprawie zawieszenia postępowanie

Skan Postanowienia z dnia 19.08.2022 r. w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

Teren przy ul. Polnej Róży - Zażalenie do SKO - aktualizacja 14.09.2022 r.

Szanowni Państwo.

Poniżej udostępniamy skan zawiadomienia o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zażalenia na Postanowienie nr 62/2022 dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla terenu przy ul. Polnej Róży.

Skan zawiadomienia

Oraz skan rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiotowej sprawie

Postanowienie SKO z dnia 09.09.2022 r.

Petycja w sprawie uruchomienia procedury uchwalenia planu miejscowego dla Kabat południowych

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy treść petycji przekazanej w dniu 04.07.2022 r. do Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w sprawie uruchomienia procedury uchwalenia planu miejscowego dla Kabat południowych.

Treść petycji

Odpowiedź na pety

Audycja radiowa dotycząca protestu w sprawie zabudowy terenu przy ul. Polnej Róży

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do audycji w Radio dla Ciebie dotyczącej protestu w sprawie zabudowy terenu przy ul. Polnej Róży.

Gośćmi Elżbiety Uzdańskiej byli:

Kamila Terpiał – Rzeczniczka Prasowa Urzędu Dzielnicy Ursynów

Michał Jabłoński – mieszkaniec bloku przy ulicy Polnej Róży 2/4 sąsiadującego z planowaną inwestycją

Jacek Szczygielski – JSF Real Estate, przedstawiciel inwestora

Piotr Skubiszewski – Radny Stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Link do nagrania audycji 

 

Petycja mieszkańców w sprawie utrzymania terenu zielonego przy ul. Polnej Róży

Szanowni Państwo

Poniżej udostępniamy skan petycji mieszkańców Kabat, Ursynowa i Warszawy w sprawie ochrony terenów zielonych zlokalizowanych między Stacją Techniczno-Postojową Metra Warszawskiego Kabaty a blokami mieszkalnymi nr 1 i nr 2/4 przy ul. Polnej Róży w Warszawie (działki nr 14 z obrębu 1-12-03 i nr 57/11 z obrębu 1-11-12) przed zabudową mieszkaniową z dnia 23 czerwca 2022 r.

Petycja została złożona w biurze podawczym Urzędu m.st. Warszawy w dniu 07.07.2022 r.

Treść petycji

Przekształcenia wieczystego użytkowania - stan na czerwiec 2022

Aktualnie przekształcone zostały następujące nieruchomości zarządzane przez SBM Merkury:

- Dembego 3 i 3A/ Zaruby 6 i 6A,

- Gościeradowska 13,

- KEN 21,

- Piotra Skargi 11,

- Polnej Róży 2/4,

- Wrzeciono 47B.

 

Do przekształcenia pozostaje grunt przy ul. Polnej Róży 1

W dniu 23.05.2022 r. Sąd wieczystoksięgowy dokonał wydzielenia działki pod ul. Na Przyzbie do odrębnej księgi wieczystej, w związku z czym spółdzielnia w dniu 27.05.2022 r. wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów z pismem w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie wieczystego użytkowania. Wg informacji uzyskanej telefonicznie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Ursynów, takie zaświadczenie powinno zostać wydane w drugiej połowie b.r. jednakże data przekształcenia powinna być tożsama z datą wydzielenia do odrębnej KW działki stanowiącej ul. Na Przyzbie.

Każdy z właścicieli wyodrębnionych lokali od momentu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie będzie miał dwa miesiące na złożenie wniosku o jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej z bonifikatą 98%.

W stosunku do spółdzielczych własnościowych praw do lokali  mieszkalnych taki wniosek w imieniu posiadaczy tych praw złoży Spółdzielnia.

Plan przedsięwzięć zabezpieczających budynki przed ponadnormatywnymi opadami

 1. AL. KEN 21

- wykonano:  przebudowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu, założono zawory zwrotne, uszczelniono dylatacje,  wykonano studzienkę odwadniającą w pomieszczeniu pod schodami;

-  wykonanie  izolacji ściany pod schodami zejścia z górnego patia na dolne patio.

2. Zoltana Balo 6 i 8

- założono zawory zwrotne przy odpływach zjazdów do garaży;

- przeprojektowanie i przebudowa w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów wjazdów do garaży;

- uszczelnienie kanalizacji deszczowej w obrębie garaży.

3. Al. KEN 20A

- przeprojektowanie i przebudowa geometrii wjazdów do garaży tak aby zapobiec  wlewaniu się

  wody z ulicy.

4. Polnej Róży 2/4

-  przeprojektowanie i przebudowa geometrii wjazdów do garaży tak aby zapobiec

   wlewaniu się wody z ulicy;

-  wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego w garażu;

-  wykonanie odwodnienia przy usługach wg opracowanego projektu.

5. Polnej Róży 1

-  uszczelnienie  nadproża wjazdu do garażu;

-  wykonanie dodatkowych 2 szt. wpustów nad garażem przy bramie wjazdowej KL.XIII;

-  wymiana odwodnienia liniowego przy bramach wjazdowych do garażu;

6. Dembego – Zaruby

- wykonanie odwodnienia pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku  Zaruby 6   zgodnie z rozwiązaniem  jakie zastosowano przy odwodnieniu pochylni  dla niepełnosprawnych  dla budynku Dembego 3;

7. Wańkowicza 7

- uszczelnienie w garażu:  przejścia rur przez ścianę zewnętrzną, dylatację obwodowej, zarysowań ścian zewnętrznych, rur kanalizacji deszczowej na kielichach;

8. Piotra Skargi 11

- przeprofilowanie wjazdu do garażu, zapobiegające wlewaniu się wody z ulicy;

- remont posadzki w garażu z wymianą jej odwodnienia.

 

Zarządzanie nieruchomościami

SBM Merkury oferuje usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomościami wspólnot i spółdzielni mieskzaniowych przy wykorzystaniu personelu SBM Merkury i firm wpółpracjących.
Szczegółowe informacje mozna uzysklać pod nr telefonu 22 641 09 01 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja w sprawie modułu E-usługi

Informujemy, że SBM Merkury wdrożyła moduł E-usługi umożliwiający podgląd stanu konta opłat eksploatacyjnych oraz dokumentów organów Spółdzielni publikowanych na stronie internetowej (dla członków SBM Merkury).
W związku z powyższym w biurze Spółdzielni przy Al. KEN 24 w Warszawie (Dział Członkowski, pokój nr 6) można odebrać login i hasło do ww. systemu.
Loginy i hasła będą wydawane wyłącznie właścicielom lokali po weryfikacji danych osobowych z dokumentem tożsamości.