Przetarg nieograniczony na remont elewacji, balkonów i loggii w budynku przy Al. KEN 21 w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21
ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy remontu elewacji, balkonów i loggii
budynku mieszkalno–usługowego przy Al. KEN 21 w Warszawie.
Pow. elewacji 9689 m2, pow. balkonów/loggii 829,62 m2.


1. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 22.04.2016 r. w godz. 1000-1400.
2. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać w kasie Spółdzielni.
3. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 15 tys. zł. brutto.
4. Ofertę przetargową należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 09 maja 2016 r. do godz. 1500.
5. Termin związania ofertą upływa 09 czerwca 2016 r.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawców na wykonanie remontu balustrad balkonowych/tarasowych w budynkach przy ul. Zoltana Baló 6 i 8 w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców na wykonanie remontu balustrad balkonowych/tarasowych od strony frontowej elewacji polegającego na malowaniu balustrad z wymianą wypełnień z poliwęglanu komorowego na poliwęglan lity w budynkach przy ul. Zoltana Baló 6 i 8 w Warszawie.


1.     Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 1000- 1400

2.     Koszt materiałów przetargowych wynosi: 20 zł. brutto. Opłaty należy dokonać w kasie Spółdzielni.

3.     Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 2 tys. zł. brutto.

4.     Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 09 maja 2016r. do godz. 1500.

5.     Termin związania ofertą upływa 09 czerwca 2016r.

6.     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia każdego z przetargów w części lub całości bez podania przyczyn.