Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budynku mieszklanego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami na parterze przy ul. Doryckiej w Warszawie

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO- MIESZKANIOWA „MERKURY”

02-797 WARSZAWA, AL. KEN 24

tel. 22  641.32.57

                                         ogłasza  przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze, dwoma zjazdami z ulicy Doryckiej oraz infrastrukturą techniczną (etap I) i zagospodarowaniem terenu w Dzielnicy Bielany w Warszawie.

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Wykupienie materiałów  przetargowych udostępnionych od dnia 03.10.2016 r. do 07.10.2016 r. w godz. 10oo – 14oo w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 8. Koszt materiałów przetargowych wynosi200 zł netto (płatne gotówką w kasie ).

  2. Wniesienie wadium w wysokości 150 tys. zł. formie przelewu lub gwarancji bankowej.

  3. Złożenie Oferty w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 27 października 2016 r. do godz. 153o.

  4. Termin związania ofertą upływa 25.01.2017 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.