Przetarg na lokal użytkowy U-4 w inwestycji "Handlowa 34"

SBM „Merkury”, Al. KEN 24, 02-797 Warszawa

Ogłasza pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego U-4 o powierzchni 29,7 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Szczepanika 1 w Warszawie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym.

Cena wywoławcza wynosi 225.227,00 PLN netto
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie na rachunek Spółdzielni w terminie do 13.02.2015 r. wadium  w wysokości 5.000,00 PLN
- złożenie w terminie do 16.02.2015 r. do godz. 16.00 pisemnej oferty  w sekretariacie Spółdzielni ze wskazaniem na kopercie „Przetarg – lokal użytkowy U-4” oraz danych oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni dniu 16.02.2015 r. o godz. 16.30.

Szczegółowe warunki przetargu określa informator przetargowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podawania przyczyny.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu w inwestycjach realizowanych przez SBM „Merkury”.