Przetarg na wybór wykonawcy remontu balkonów i tarasów

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "MERKURY"
02-797 WARSZAWA, AL. KEN 24
tel. 22 643 61 21

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy
na remont 4 balkonów i 3 tarasów w budynkach przy ul. Piotra Skargi 11, ul. Dembego 3A,
ul. Dembego 8, ul. Wańkowicza 7 w Warszawie.

  1. Materiały przetargowe dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 lub 8 od poniedziałku do piątku w godz. 10oo – 14oo.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości 3 tys. zł.
  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 2 lipca 2015 do godz. 1430.
  4. Termin związania ofertą upływa 01.08.2015 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.