Przetarg na wykonanie remontu tarasu o pow. 85,60m2 w budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie

SBM „Merkury”  02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21 ogłasza  przetarg nieograniczony na wybór wykonawców na wykonanie remontu tarasu o pow. 85,60m2 w budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie.

  1. Materiały przetargowe  (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 18.06.2018r.  do  dnia 16.07.2018r. w godz. 1000- 1400
  2. Koszt materiałów przetargowych wynosi:  50 zł brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 5 tys. zł. brutto.
  4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.07.2018r. do godz. 1500
  5. Termin związania ofertą upływa 16.08.2018r.
  6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.