Przetarg na podpisanie umowy o budowę lokalu użytkowego w inwestycji „Przy Doryckiej” realizowanej przy ul. Wrzeciono 47B w Warszawie.

SBM „Merkury”, Al. KEN 24, 02-797 Warszawa

Tel. 22 643 90 67, 509 958 721, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza pisemny przetarg na podpisanie umowy o budowę lokalu użytkowego

w inwestycji „Przy Doryckiej” realizowanej przy ul. Wrzeciono 47B w Warszawie.

Cena wywoławcza wynosi

  1. lokal nr U-1 o pow. 57,76 m2 wraz z 1 miejscem postojowym

na parkingu naziemnym - 424.961,51 PLN netto;

  1. lokal nr U-2 o pow. 101,41 m2 wraz z 1 miejscem postojowym

na parkingu naziemnym - 737.713,76 PLN netto.

Wylicytowana cena będzie wnoszona w ratach

określonych w umowie o budowę lokalu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie na rachunek Spółdzielni wskazany w informatorze przetargowym

w terminie do 07.04.2017 r. wadium w wysokości 5.000,00 PLN na każdy z lokali.

  1. złożenie w terminie do 10.04.2017 r. do godz. 16.00 pisemnej oferty

w sekretariacie Spółdzielni ze wskazaniem na kopercie

„Przetarg Przy Doryckiej” oraz danych oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni dniu 10.04.2017 r. o godz. 16.30.

Szczegółowe warunki przetargu określa informator przetargowy dostępny od dnia 09.03.2017 r. na stronie internetowej Spółdzielni www.sbm-merkury.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podawania przyczyny.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu w inwestycjach realizowanych przez SBM „Merkury”.

MATERIAŁY PRZETARGOWE

Przetarg na remont tarasów w budynku Batalionu Włochy 11.

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony wyboru wykonawcy na remont tarasów budynku B przy ul. Batalionu AK „Włochy” 11 w Warszawie.

  1. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są od dnia 09.03.2017 r. w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 1000- 1400.
  2. Koszt materiałów przetargowych wynosi 50 zł brutto. Opłaty należy dokonać w kasie Spółdzielni.
  3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 7 tys. zł. brutto.
  4. Ofertę na przetarg należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 27 marca 2017r. do godz. 1500.
  5. Termin związania ofertą upływa 26 kwietnia 2017 r.
  6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.