Bohaterów Września 3 - przetarg na mycie, zabezpieczenie i malowanie elewacji

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO- MIESZKANIOWA „MERKURY”
02-797 WARSZAWA, AL. KEN 24
tel. 22  643.61.21

                             ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

Mycia elewacji wraz z zabezpieczeniem przed korozją biologiczną oraz malowania elewacji budynku przy ul. Bohaterów Września 3.

  1. Wszystkie dokumenty związane z przetargami (SIWZ) są do odbioru w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 10oo – 14oo.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w wysokości 15 tys. zł.
  3. Zamkniętą i opisaną kopertę należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 16oo.
  4. Termin otwarcia ofert 27 kwietnia .2015 r. godz. 17oo.
  5. Kryteria ocen ofert:
·         Cena                                                  65 pkt.
·         Termin realizacji                                  10 pkt.
·         Termin gwarancji                                 15 pkt.
·         Wiarygodność techniczno-ekonomiczna 10 pkt.

  1. Termin związania ofertą upływa 26.05..2015 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.