Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy wodociągu DN 150 mm w liniach rozgraniczających ulicy Doryckiej oraz przebudowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku przy ul. Wrzeciono 47 i 47A w Warszawie

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO- MIESZKANIOWA „MERKURY”
02-797 WARSZAWA, AL. KEN 24
tel. 22  641.32.57

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

przebudowy wodociągu DN 150 mm w liniach rozgraniczających ulicy Doryckiej oraz przebudowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku przy ul. Wrzeciono 47 i 47A w Warszawie.

Warunki przystąpienia do przetargu:
Wykupienie materiałów przetargowych udostępnionych od dnia 06.06.16 do 10.06.2016 r. w godz. 11oo -14oo w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8. Koszt materiałów przetargowych wynosi 100 zł netto (płatne w kasie Spółdzielni).
  1. Wniesienie wadium w wysokości 5 tys. zł. w formie przelewu.
  2. Złożenie oferty w zamkniętej i opisanej kopercie w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 27 czerwca 2016r. do godz. 16oo.
  3. Termin związania ofertą upływa 27.07.2016 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.