Rada Nadzorcza

Wojciech Grabowski
Przewodniczący

Andrzej Krystosiak
Wiceprzewodniczący

Mariola Frontczak
Sekretarz

Paweł Foryś

Krzysztof Sobiech

Magdalena Stelmach